מה באתר האיגוד

מקצועית ב'

 
פירוט הנושאים לבחינה מקצועית ב'

  • הגדרת צורכי הלקוח
  • קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח
  • בניית תיק השקעות הלכה למעשה
  • ניהולו השוטף של תיק ההשקעות בכל ההיבטים
  • יכולת תגובה וניתוח סיטואציות ותסריטים אפשריים בכלכלת ישראל ובשוק ההון
  • ניהול סיכונים דינמי בתיק ההשקעות באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים,
  • לרבות ניהול תיק באסטרטגיית "דלתא ניוטרל"
  • ניצול הזדמנויות של ארביטראג' והגנה בפני סיכונים
  • חישובי תשואות והשוואת ביצועי התיק למדדי השוואה ותיקים דומים
  • דיווח ללקוח