מה באתר האיגוד

דיווח מדיון ועדת הכנסת בנושא תיקון לחוק הסדרת עיסוק יועצי ההשקעות