מה באתר האיגוד

אלי ביהרי

אלי ביהרי, יו"ר איגוד יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים בישראל ומשנה למנכ"ל מגדל שוקי הון. בוגר בכלכלה ובסטטיסטיקה (האונ' העברית ירושלים) ומוסמך בכלכלה (האונ' העברית ירושלים) דירקטור במגדל קרנות נאמנות בע"מ, דירקטור במגדל שוקי הון (שירותי ניהול) בע"מ וחבר בוועד המנהל של איגוד מנהלי קרנות נאמנות בעבר שימש כמנכ"ל מגדל שירותי בורסה (נ.ע.) בע"מ, יו"ר דירקטוריון מגדל קרנות נאמנות בע"מ, חבר בדירקטוריון הבורסה לניירות ערך.
אלי ביהרי הינו חבר המועצה המנהלת של איגוד יועצי השקעות ומנהלי תיקים בישראל.