מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > הרשות לניירות ערך > חוקים ותקנות הנוגעים למשווקי השקעות

חוקים ותקנות הנוגעים למשווקי השקעות

ניהול אתרי אינטרנט
ניהול אתרי אינטרנט
משווק ההשקעות פועל גם הוא בהכוונת הלקוחות ליצירת תיק השקעות המותאם בצורה הטובה ביותר לצורכיהם ולאופיים, אך בניגוד לעמיתו היועץ למשווק ההשקעות ישנה זיכה לנייר ערך מסויים והוא למעשה מייצג גוף השקעות אשר יכול להפיק רווח מהמלצות המשווק. יחד עם זאת משווק ההשקעות חייב לאפיין את תיק הלקוח שלו על פי כללים ברורים של מקצועיות ורגולציה וימליץ ללקוחותיו רק לאחר שהשתכנע כי המלצתו ימטיבה עם צרכי הלקוח. משווק ההשקעות גם הוא מחויב רבות לכללי רגולציה ותקנות. בעמוד זה תוכלו לצפות בכל החוקים והמגבלות הרלוונטים למקצוע שיווק ההשקעות וכמו כן לראות מהן הזכויות והחובות של בעל הרישיון.

לרשימת החוקים והתקנות הנוגעים למשווקי השקעות >>>