מה באתר האיגוד

עדכוני חקיקה

בעמוד זה ריכזנו את כל עדכוני החקיקה וההוראות אשר נוגעות למקצוע ניהול ההשקעות כפי שמפורסם מעת לעת ע"י הרשות לניירות ערך והבורסה. עדכונים אלו מהותיים לביצוע תפקיד בעל הרישיון על מנת שיוכל תפקד בצורה המקצועית ביותר עבור לקוחותיו תוך שהוא מקפיד על שמירת הוראות החוק. 

לרשימת עדכוני החקיקה והצעות החוק >>>